Back to Top
Banner Baner 3 banner4

Hướng dẫn đặt hàng online
Bước 1: Khách hàng xem thiệp và chọn mẫu thiệp tại website. Điền và gửi thông tin theo form thông tin bên dưới, hoặc dowload form tai đây  và gửi vào thiepcuoiytuong@gmail.com.
Chúng tôi sẽ liên hệ khi nhận được thông tin và yêu cầu từ khách hàng .

Bước 2: Thanh toán 50% tổng số tiền đặt thiệp bằng chuyển khoản tài khoản Ý Tưởng cung cấp.
Bước 3: Thiết kế sẽ lên mẫu maquette và gửi khách hàng duyệt và xác nhận nội dung,màu sắc in thiệp qua email đến khách hàng .Khách hàng đồng ý - Ý Tưởng in ấn hàng loạt và thành phẩm sau in.
Bước 4: Giao thiệp: Ý Tưởng sẽ liên hệ với khách ngay khi hoàn thành bộ thiệp ,trung bình 10-15 ngày (không bao gồm thời gian vận chuyển - khách hàng vui lòng thanh toán 50% còn lại và cước vận chuyển).